Privacy Statement

Over MakerStreet

MakerStreet B.V. (“MakerStreet”) is een netwerk van gespecialiseerde (digitale) agencies. MakerStreet heeft haar hoofdkantoor gevestigd aan de Fred. Roeskestraat 99 (1076 EE) te Amsterdam. , Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactgegevens.

MakerStreet vindt privacy belangrijk en gaat voorzichtig om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon beschrijven of die we met een persoon kunnen associëren. MakerStreet verzamelt en verwerkt (persoons) gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor je ze achterlaat. Tijdens dit proces houden wij ons aan de eisen van de privacyregelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens

Voor‑ en achternaam, telefoonnummer, woonplaats, (zakelijk) e‑mailadres, functietitel, contactgeschiedenis, IP‑adres, cookie‑ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en/of surfgedrag. Zie specifiek de vermelde persoonsgegevens onder elk kopje van dit statement.


Toepassing van dit privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die MakerStreet en de entiteiten binnen het MakerStreet netwerk verwerkt of die nodig zijn voor het verlenen van diensten en services aan klanten. Deze privacy statement is van toepassing op de volgende websites:

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Bij het gebruik van onze websites en diensten is het mogelijk dat je bepaalde gegevens bij ons achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn. Welke soort persoonsgegevens wij verwerken staat hieronder beschreven.


Toelichting en doeleinden gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor specifieke, expliciete en rechtmatige doeleinden. MakerStreet verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Offerte aanvragen

Soort persoonsgegevens: naam, e‑mailadres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens

Je kunt een vrijblijvende offerte aanvragen via onze website of onze andere communicatiekanalen. Wij gebruiken deze gegevens om offertes op te stellen en te versturen. Ook nemen we gegevens mee in onze administratie zodat we leads, opportunities en orders helder in beeld hebben en jou zo efficiënt mogelijk kunnen helpen. 

Wij verwerken je gegevens met jouw toestemming. Voor zover toestemming (nog) niet expliciet is gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, verwerken wij deze gegevens ter voorbereiding (offerte), uitvoering en eventuele beëindiging van de overeenkomst tussen jou en MakerStreet.

Als je klant bij MakerStreet wordt, zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren gedurende de klantrelatie en voor een periode van zeven jaar daarna, ten behoeve van bedrijfsmatige documenten zoals administraties en facturen voor de omzetbelasting. 

Digitale communicatie

Soort persoonsgegevens: naam, e‑mailadres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens

Je kunt in contact komen met MakerStreet via chat, e‑mail, contactformulieren of door telefonisch contact op te nemen. De informatie die wij verzamelen wordt gebruikt om je vragen te beantwoorden, verdere communicatie op te zetten en je te voorzien van de gewenste informatie. Voor deze gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar zolang deze fiscaal relevant zijn en dus ten behoeve van bedrijfsmatige documenten.

Bent je een klant bij MakerStreet, dan verwerken wij deze gegevens ter uitvoering van een ​​met jou opgestelde overeenkomst. Als je geen klant bent, verwerken we deze gegevens op basis van jouw toestemming.

Levering diensten en contractuele verplichtingen

Soort persoonsgegevens: voor‑ en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e‑mailadres

Om onze contractuele rechten en plichten zo efficiënt mogelijk uit te voeren verwerken wij je gegevens, zoals voor facturatie, het bijhouden van licenties en het nakomen van wettelijke bewaarverplichtingen. We zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te bewaren tijdens de contractuele relatie en voor een periode van zeven jaar voor zover dit ten behoeve is van bedrijfsmatige documenten. Verder verwerken wij deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst met jou. 

Nieuwsbrieven, informatie en content

Soort persoonsgegevens: naam, e‑mailadres, bedrijfsnaam

Via onze websites is het mogelijk om content en informatie te downloaden. Daarnaast kan je je abonneren op diverse nieuwsbrieven. We gebruiken jouw gegevens om de gevraagde informatie toe te sturen. Tevens kunnen we deze gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals het informeren over de door MakerStreet, of bedrijven in het MakerStreet‑netwerk geleverde dienstverlening via een nieuwsbrief. Nieuwsbrieven worden op reguliere basis verstuurd, met als doel je op de hoogte te houden van onze content en diensten. Je gegevens worden bewaard zolang je onze communicatie wilt ontvangen.

De gegevens die je ons hebt verstrekt verwerken we op basis van jouw toestemming. Je kunt deze toestemming op ieder moment intrekken via de afmeldlink onderaan iedere digitale nieuwsbrief.

Sollicitaties

Soort persoonsgegevens: voor‑ en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, CV, motivatiebrief, eventueel VOG, diploma, referenties

Via onze werkenbij‑pagina’s kan je reageren op vacatures bij MakerStreet of agencies binnen het MakerStreet‑netwerk.

Wij bewaren je gegevens tijdens het sollicitatieproces en maximaal vier weken na het einde hiervan. Indien er geen geschikte vacature is, kunnen we jouw gegevens met toestemming maximaal een jaar bewaren, mocht er een vacature vrijkomen die wel matcht.

Alle gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming.

Events

Soort persoonsgegevens: naam, e‑mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam

MakerStreet organiseert geregeld evenementen waarvoor je je kunt aanmelden. De aanmeldgegevens worden gebruikt om toegang te verlenen tot activiteiten en om vervolgens voor zakelijke doeleinden per e‑mail contact met je op te nemen. 

Bewaartermijn gegevens

MakerStreet bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Als je hier vragen over hebt kun je contact met ons opnemen via info@makerstreet.nl.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen in sommige situaties worden gedeeld met derde partijen, om onze dienstverlening te kunnen verstrekken. Hieronder kunnen organisaties vallen als incassobureaus, applicatie leveranciers, cloudproviders en onze accountants. Verder zullen wij de door jou verstrekte data niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier voorafgaand toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Als wij samenwerken met organisaties die jouw gegevens of gegevens van jouw klanten verwerken in opdracht van ons, sluiten we een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor een hoog niveau van databeveiliging en vertrouwelijkheid. MakerStreet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De dienstverleners waar MakerStreet gebruik van maakt zijn:

  • Google voor de verwerking van e‑mail, route & analytics gegevens;

  • Recruitee of Workable voor de verwerking van vacatures;

  • Leadinfo voor het identificeren van zakelijk webverkeer;

  • Pipedrive CRM voor het verwerken van klantinformatie en orders. 

Profilering en cookies

Wij combineren persoonsgegevens uit diverse online bronnen (denk aan informatie ingevuld in een contactformulier en je bezoekersgedrag op onze website), om jou de best mogelijke online ervaring te kunnen bieden. Door jouw data te combineren kunnen wij gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses. 

Bij het verzamelen en combineren van deze data gebruiken we cookies. Als je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Wij vragen je akkoord te gaan met het gebruik van deze cookies.

In ons cookiebeleid vind je meer informatie hieromtrent.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot individuele informatie te beperken. We garanderen dat alleen de noodzakelijke personen bij de informatie komen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en dat de toegang tot de informatie is beveiligd en dat onze veiligheidsinspanningen routinematig worden gecontroleerd.

Third party‑websites

Dit privacy statement is niet van toepassing op third party‑websites die naar onze websites linken. Wij kunnen niet garanderen dat deze sites op een betrouwbare of veilige manier met jouw informatie omgaan. Lees steeds de privacyverklaring op deze websites voor je ze gebruikt om te lezen hoe ze met jouw informatie omgaan.

Rechten van betrokkenen

Je hebt de volgende rechten:

  • Recht op inzage: je hebt het recht de individuele persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien;

  • Recht op rectificatie: je hebt het recht individuele informatie die wij over jou verwerken aan te passen of te verbeteren indien deze onjuist of ontoereikend zijn;

  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing;

  • Recht op verwijdering: je kunt van ons eisen dat wij je gegevens verwijderen;

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, behoud je het recht om de individuele informatie die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij;

  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken, al dan niet voor korte tijd, wat inhoudt dat wij minder van jouw persoonsgegevens zullen verwerken.

Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken als de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren. Om van je rechten gebruik te kunnen maken kun je een verzoek sturen naar info@makerstreet.nl. MakerStreet zal je verzoek zo snel mogelijk opvolgen, uiterlijk binnen 1 maand (tenzij het verzoek qua complexiteit meer tijd vergt).

Bereikbaarheid

Als je naar aanleiding van dit privacy statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactgegevens.

Wij helpen je graag als je vragen hebt rond de verwerking van persoonsgegevens. Mochten wij er desondanks samen niet uitkomen, dan behoud je je het recht voor om bezwaar aan te tekenen bij de privacytoezichthouder. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement zo nu en dan wijzigen en zullen ons inspannen om website bezoekers, klanten en prospects van deze wijzigingen op de hoogte te houden. Hieronder kan je lezen wanneer dit privacy statement voor het laatst is gewijzigd.

Dit privacy statement is op 05‑09‑2023 voor het laatst geupdatet.